Geachte bezoek(st)er van www.postpartum.nl

 

De Vereniging Selene 2004 is wegens omstandigheden eind 2007 opgeheven.

Het bestuur heeft haar materiaal aan ons (Anita Brinkman en Manon Moret) overgedragen.  

Selene 2004 was de vereniging die de belangen behartigde van vrouwen met een postpartum depressie en het pre menstrueel syndroom.


Als professionele zorgverleners (begeleiding bij postpartum depressie en andere psychosociale problematiek bij (aanstaande) moeders) vinden wij het van groot belang dat er een onafhankelijke informatiebron blijft bestaan voor vrouwen met PPD (en hun gezin). Daarom zal op termijn deze nieuwe website www.postpartum.nl in het leven worden geroepen.


Graag stellen wij onszelf aan je voor:

Anita Brinkman: Vanuit mijn organisatie Zelfzorgservice, www.zelfzorgservice.nl, begeleid ik vrouwen met klachten voor een na de bevalling. Als ervaringsdeskundige bied ik informatie over PPD en ondersteuning bij het vergroten van draagvlak in de (thuis)situatie. Tevens breng ik samen met de clint behoeftes in beeld en motiveer het zelfbewustzijn en de kracht van de vrouwen door samen op zoek te gaan naar oplossingen eventueel in de vorm van hulpverlening door derden, regulier en/of alternatief. 

 Manon Moret: Vanuit mijn praktijk voor Counselling, Coaching en Training Moret & Partners begeleid ik vrouwen die pas zijn bevallen of nog zwanger zijn bij problemen als depressie, angst en trauma. In de provincies Utrecht en Zuid Holland bezoek ik vrouwen ook aan huis. Zorgorganisaties (ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties, verloskundigenpraktijken, consultatiebureaus e.d.) kunnen bij Moret & Partners terecht voor specialistische trainingen en voorlichting op het gebied van psychosociale problematiek. Bezoek voor verdere informatie de website www.moretpartners.com

 Op dit moment verwijzen wij voor verdere informatie over postpartum depressie graag naar Anita Brinkman. 

Anita is telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag van 9.00 16.00 uur en van 20.00 - 22.00. Op de woensdag tot en met vrijdag van 9.00 12.00 uur onder nummer 06-13165711

Wanneer je de voicemail treft, spreek dan graag je naam en telefoonnummer in. Je wordt z.s.m. teruggebeld.

Ook kun je een email sturen naar info@zelfzorgservice.nl

Een fantastisch boek voor zowel vrouwen die PPD meemaken als zorgverleners is postpartumdepressie voor dummies.

Dit boek is verkrijgbaar via www.moretpartners.com. Je kunt een email sturen naar info@moretpartners.com voor een elektronisch bestelformulier.

 

Wij doen er ons uiterste best voor zo spoedig mogelijk deze informatieve en ondersteunende website aan te bieden.

 Hartelijke groeten,

Anita Brinkman en Manon Moret